Generell informasjon til utstillere på

Lofoten Gave og Håndverksmesse 

Messestanden

 • Standen er 2 meter dyp og 2 meter høy

 • Standen inkluderer:  

  • Veggene er 2mx2m i furupanel eller sponplate

  • Bakvegg i brun strie (gjelder stander i ytterkant av hallen

  • Frontbord med standnummer og navn

  • Daglig renhold av fellesrom

  • Vakthold etter stengetid

  • Gratis kaffe til utstillere

  • 1 stk bord (180x75 cm.) og stoler

lp2017-7.jpg

Påmelding

Messen arrangeres i Lofothallen på Leknes 1. helg i november hvert år.

 • Påmeldingsskjema fylles ut på nettsiden og sendes inn.

 • Påmeldingsfristen er satt til 15.09., men det oppfordres til å melde seg på snarest.  Det er «først til mølla» prinsippet som gjelder hos oss.

 • Alle priser er uten MVA

 • Betaling må skje inne 8 dager etter mottatt faktura. Faktura kan betales via bank eller med kort hos Lofoten Gaver og Brukskunst på Leknes.

 • Innflytting/rigging av stand kan ikke skje før betaling er mottatt.

 • Arrangør: Lofoten Gaver og Brukskunst AS

  • Storgata 38

  • 8370 Leknes

  • Telefon: +47 760 81 312

  • e-mail: post@gave.no

 
 
 

Reise og overnatting

Vår samarbeidspartner på overnatting er Scandic Lofoten Hotell (5 min. i bil fra Lofothallen) Der kan du be om messerabatt når du bestiller rom i forbindelse med Lofoten Gave og Håndverksmesse 1. helg i november. Webside: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/lofoten/lekneslofoten

Statles Rorbusenter er i Mortsund ca. 15 min. i bil fra Lofothallen. De har flotte rorbuer og du finner mer informasjon på: http://www.statles-rorbusenter.no/

Hurtigruten går bra Bodø til Stamsund t/r (ca. 20 min. i bil fra Lofothallen). Priser og annen informasjon finner du på: https://www.hurtigruten.no/

Det går ferge fra Bodø til Moskenes t/r (ca. 1 time i bil fra Lofothallen) Mer informasjon finner du hos: https://www.torghatten-nord.no/

Widerøe flyr fra Bodø til Leknes flere ganger hver dag. Mer informasjon finner du hos: https://www.wideroe.no/


Praktisk informasjon

Opprigging:

Opprigging kan skje fra klokken 16.00 og skal være ferdig før klokken 22.00 på fredag før messen arrangeres.  Dersom dere ønsker å komme tidligere, må messearrangørene kontaktes for tillatelse til dette. 

Det er ikke lov og kjøre bil inn i hallen. Varer må lastes av ved en inngang på paller evt bæres inn til stand. Paller blir gjort tilgjengelig og deretter kjørt til standen av messe personell. All kjøring rundt hallen skjer på eget ansvar Ved eventuell skade er sjåføren av kjøretøyet økonomisk ansvarlig.

Når dere raskt har lastet av bilen, kjør bilen birt og parker den på parkeringsplassen utenfor. Dette for å unngå trafikk kaos inne i hallen, og for å hindre skader på utstyr og personer.

Kun personer som har tilknytning til den enkelte stand har adgang til messeområdet på fredag!

Dere får utdelt armbånd på messekontoret som skal bæres under hele arrangementet, for å lette vårt vakthold. Vennligst oppgi på påmeldings skjema hvor mange armbånd dere kommer til å trenge.

Nedrigging:

Det er strengt forbudt å starte noe form for nedringing før messen stenger på søndag. Brudd på dette fører til utestengelse fra framtidige messer.  Alle stander skal forlates ryddet, uten spiker og den enkelte er ansvarlig for sitt eget søppel/emballasje og lignende. Dersom noen av dere skal rekke ferger og lignende, må det gis beskjed til messekontoret slik at vi kan slippe dere ut først. Vær snill og plukk opp alle spiker/stifter etc. slik at de ikke havner i gresset og skader de som skal bruke hallen etter oss!

Den enkelte utstiller er ansvarlig for å fjerne sitt eget søppel

Dersom spiker eller søppel er etterlatt på standen, vil kostnader relatert til opprydding blir fakturert utstilleren(e).

Strøm:

Det vil bli lagt ut skjøteledning til de stander som har bestilt og betalt for strøm.  Det er anledning til å koble opp så mye lys og andre elektriske artikler som ønskes. Spotskinner kan med fordel henges opp med ”strips” på tverrstagene i standen. Hvis det skal kobles til mer enn bare lys kilder, kryss ut på påmeldings skjema for dette.

Standen:

Våre messevegger er laget av trehvitt furupanel eller sponplater og måler 2 x 2 meter.  Det er anledning til å benytte små stifter i disse.  Bakveggene på standene i ytterkant av messeområdet blir kledd med brun strie.  Det følger med 1 bord pr. stand (180 x 75 cm.)  Dersom dere trenger flere; før opp på påmeldingsskjemaet.  Det anbefales å utnytte standarealet langs veggene på en kreativ måte for ikke å stenge for publikums adgang til standen.  Det blir også satt ut stoler til alle standene.  Firmanavn/deltakerskilt lages av oss.  Dersom dere ønsker egen profilering må dere gi beskjed om dette i forkant.  Det vil bli lagringsplass for tomemballasje bak stand rekkene.  Alt renhold på den enkeltes stand besørges av utstiller.  Vi tar renhold på alle fellesarealer.

Alle stander skal være betjent min. 5 min. før åpningstid og helt til messen er stengt og gjester har forlatt messeområdet.

Minibank:

Det er minibank på messekontoret. 

Åpen ild:

Det er strengt forbudt å bruke åpen ild.

Kafedrift:

Alt kafesalg foretas av en 3. part.  Utstillere får gratis kaffe til enhver tid under arrangementet.  Det skal ikke være salg av konkurrerende mat/kaffe fra standene.

Spørreskjema:

Det vil bli utdelt spørreskjema til både besøkende og utstillere i messeperioden.  Vi håper alle tar seg tid til å fylle ut disse, da vi er opptatt av å legge til rette så godt det lar seg gjøre for alle. 

Overnatting:

Det blir tilbudt messerabatt på overnatting. (NB: Be om rabatten ved bestilling!) Denne informasjonen sendes ut sammen med hallkartet/standenes plassering.

Arrangementer for utstillere:

Dette vil dere få informasjon om ved ankomst. Program m.m. sendes ut sammen med hallkartet,

Markedsføring:

Det blir gitt ut et eget messebilag i uken før messa til alle husstander i Lofoten.  I tillegg blir det annonsert i lokalavisene m.m. Dersom dere ønsker annonse, må vi få beskjed snarest på e-mail: post@gave.no

Kåring av beste stand:

En hemmelig jury vil vurdere hver enkelt stand basert på bl.a.:

-          service/kundevennlighet

-          kreativ løsning på standen

-          ”stopp-effekt” for publikum

 

En hemmelig jury vil vandre rundt i lokalet på lørdag.  Juryen vil legge stor vekt på utnyttelse av stand arealet, kreativitet, dekor og framfor alt stand betjeningens ”oppførsel”.  Varene vil ikke bli tillagt stor vekt, da vi stiller med helt forskjellige forutsetninger på dette området.

Lofoten Gaver og Brukskunst AS deltar ikke i konkurransen.